DIENSTEN

Algemeen

Hier vindt u algemene informatie betreffende de aangeboden diensten

Baasje

Hulphonden en sociale honden zijn een hulp voor zowat alle soorten mensen met een handicap. De persoonsgerichte opleiding in samenwerking met het baasje laat toe dieren aan te bieden aan hen die ze het best kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat het baasje van zijn dier houdt en het respecteert. Naast de talrijke kleine diensten die het voor zijn baasje uitvoert, is het ook een trouwe en discrete levensgezel.

Koppel baasje-hond

De honden krijgen een opleiding aangepast aan de handicap van hun toekomstig baasje. De kennismaking tussen de persoon met een handicap en zijn hond gebeurt wanneer het dier nog jong is zodat een intense en duurzame relatie kan opgebouwd worden.
De honden zijn in staat zeer diverse en zelfs complexe bevelen nauwgezet uit te voeren. Zij zijn er niet om de menselijke hulp en affectie te vervangen, maar dragen zeker bij tot het ontwikkelen en verbeteren van menselijke relaties.

In de eerste plaats betekenen zij voor hun baasje een aanmoediging

 • psychologisch :
  Verantwoordelijkheidsgevoel tegenover een levend wezen en het sluiten van een speciale vriendschapsband stimuleren de levensblijheid en verhogen de levensvreugde.
 • sociaal :
  Met een hond als kameraad verlopen de contacten met de buitenwereld vlotter, het dier is de verbindingsschakel.
 • affectief :
  De vriendschap en trouw van het dier zijn uiterst kostbaar voor iemand die zich door omstandigheden dikwijls eenzaam voelt.
 • fysiologisch :
  De contacten met het dier zijn een stimulans en dragen bij tot een betere waakzaamheid van de persoon met een handicap.

De hulphond

Een hulphond is een dier dat door de training in staat is een motorisch gehandicapte te helpen bij de diverse dagelijkse taken

Een hulphond is een dier dat door de training in staat is een persoon met een motorische handicap te helpen bij de diverse dagelijkse taken.

Het ras “retrievers” is uitermate geschikt om te helpen bij dagelijkse taken, gezien de fysische en gedragskwaliteiten eigen aan het ras. Bij de rassenkeuze gaat de voorkeur dus uit naar het type Labrador en Golden Retriever.
Zij hebben de volgende kwaliteiten:

 • kalm en aanhankelijk karakter
 • sociaal
 • niet agressief
 • stevige lichaamsbouw
 • weinig zorgbehoevend
 • gemakkelijke opleiding
 • bekwaamheid tot onthouden van principes en handelingen
 • grote dienstbaarheid
 • zeer geschikt om te apporteren: aanbrengen van voorwerpen

Enkele voorbeelden van hun mogelijkheden:

 • Gevallen voorwerpen oprapen
 • de nodige voorwerpen aanbrengen in de handen of op de kniëen 
 • het dragen van meerdere kilo’s
 • zijn baasje vervangen voor bepaalde handelingen (een voorwerp aan iemand overhandigen, voorwerpen van een toonbank nemen en overbrengen naar zijn baasje)
 • openen en sluiten van deuren
 • lichtschakelaars bedienen
 • een lift oproepen
 • helpen bij het voortbewegen van een rolstoel bij moeilijke doorgangen, indien nodig ook achterwaarts
 • indien nodig hulp of bijstand vragen aan derden (door te blaffen op bevel of door iemand te gaan halen)
 • bepaalde bevelen opvolgen in overeenstemming met de lichamelijke beperkingen van het baasje, zoals geduldig wachten op een bepaalde plaats of bepaalde houdingen aannemen bij het borstelen, wat de verzorging vergemakkelijkt

De voorselectie van een jong hondje is mogelijk vanaf de leeftijd van 7 weken. Enkel de hondjes waarvan de fysieke en de gedragskwaliteiten uitmuntend zijn worden weerhouden. Alleen deze dieren komen in aanmerking voor een nauwgezette opvoeding en opleiding.

De opleiding van een hulphond gebeurt in verschillende fasen:

 •  Eerste fase:
  Jonge hondjes worden geselecteerd en vervolgens voor 12 tot 18 maanden geplaatst bij gastgezinnen, waar zij terechtkomen in een stimulerende en voor hen verrijkende omgeving. Hier leren zij de buitenwereld kennen, ontwikkelen maatschappelijk gevoel, kortom: ze worden opgevoed tot hulphond.
  Bovendien gaan zij regelmatig naar een hondenschool, waar speciaal geoefend wordt op zachtaardigheid en beloning.
 • Tweede fase:
  Na zijn verblijf bij het gastgezin, wordt het jonge dier in contact gebracht met zijn toekomstig baasje, wat het begin betekent van de relatie baasje/hond. Deze opleiding gebeurt onder toezicht en onder begeleiding van de organisatieverantwoordelijken, of indien gewenst door het gastgezin.
  De duur van de opleiding is variabel en afhankelijk van de noden en de ernst van handicap van het baasje.
  Rond de leeftijd van 18 à 24 maanden kan de hond aan zijn baasje worden toevertrouwd, waarbij ook aan huis bijstand wordt verleend door een organisatieverantwoordelijke.

 

Écrire un nouveau commentaire: (Cliquez ici)

123website.be
Caractères restants : 160
OK Envoi...
Voir tous les commentaires

Commentaires

11.05 | 23:26

Cartouche nous a quitté ce mercredi nous sommes bien tristes ! Il va vraiment nous manquer. Il a eu une belle et longue vie.

...
24.10 | 21:21
ONZE HONDEN a reçu 2
20.07 | 14:23
POUR QUI a reçu 2
20.07 | 14:23
HANDICAP ET CHIEN a reçu 2
Vous aimez cette page
Bonjour !
Créez votre site internet tout comme moi! C'est facile et vous pouvez essayer sans payer
ANNONCE